Wheat
Politica de confidențialitate a datelor

Căutați pe

Politica de confidențialitate a datelor

1. Culegerea și stocarea datelor cu caracter personal

Champs à renseigner
Texte

Vă informăm prin prezenta că datele dumneavoastră personale colectate pe acest site web și , în general, în contextul relației de afaceri pe care o puteți  avea cu compania noastră, sunt procesate de SC AXEREAL ROMANIA SRL.

Datele cu caracter personal colectate sunt destinate a fi prelucrate de SC AXEREAL ROMANIA SRL.

Datele cu caracter personal  vor fi, de asemenea, accesibile furnizorilor noștri tehnici (“subcontractanți” în sensul regulamentului), pentru nevoile stricte ale misiunii lor.

2. Scopul colectării datelor cu caracter personal

Champs à renseigner
Texte

În cazul în care unele dintre datele dumneavoastră personale sunt necesare pentru a executa un contract la care dumneavoastră sau compania dumneavoastră sunteți părți sau pentru a îndeplini o obligație de reglementare, vă vom anunta la momentul colectării.

Datele dumneavoastră personale vor fi utilizate în diferite moduri, în funcție de motivul pentru care ați luat legatura cu compania noastra:

- Pentru nevoile contractului sau a unui contract încheiat de compania pe care o reprezentați (executarea obligațiilor, facturare, monitorizarea executării contractului, livrare,  servicii post-vânzare și creanțe, gestionarea si litigiile datoriilor, gestionarea clienților existenți  în scopuri de marketing, organizarea de concursuri, loterii sau orice operatiune promotională bazată pe participarea dumneavoastră);

- Pentru a lua măsuri la solicitările anterioare încheierii unui contract (gestionarea cererilor candidaților, cerere de informații despre grupul nostru sau întocmirea estimărilor);

- Pentru a ne indeplini obligatiile legale, contabile si fiscale;

De asemenea, datele dumneavoastră vor fi utilizate, cu excepția cazului în care solicitați expres ca acest lucru să nu se întâmple, pentru a răspunde nevoilor noastre legitime pentru efectuarea de sondaje de satisfacție,  analiza nevoilor, îmbunătățirea calității serviciilor noastre printr-o mai bună cunoastere a clienților și a nevoilor acestora, precum și în scopuri de prospectare comercială, în limitele drepturilor și intereselor dumneavoastră.

 

3. Drepturile persoanei vizate

Champs à renseigner
Texte

Vă reamintim că aveți dreptul de a accesa, de a rectifica orice date inexacte care vă privesc și, în cazurile prevazute de regulament, de a face obiecții, de a solicita  ștergerea anumitor date,  de a restricționa  prelucrarea datelor cu caracter peronal sau de a solicita transportabilitatea acestora pentru transmiterea unui terț, dar și pentru a defini soarta datelor dumneavoastră în caz de deces.

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să ne scrieți la urmatoarea adresă de e-mail :  info.romania@axereal.com  și să respectați pașii necesari pentru ca cererea dumneavoastră să fie soluționată.

De asemenea, ne puteți trimite solicitarea dumneavoastră și la urmatoarea adresă de e-mail: dpo@axereal.com

4.Păstrarea datelor cu caracter personal

Champs à renseigner
Texte

Datele dumneavoastră personale vor fi stocate atâta timp cât vor fi necesare pentru îndeplinirea scopurilor mentionate, în special în urmatoarele perioade:

Executarea contractelor :

La 3 ani de la încheierea relației de afaceri

O mai bună cunoaștere a clienților, marketing direct:

3 ani de la ultimul contact

Recrutare :

2 ani de la ultimul contact cu candidatul

 

Efectuarea operațiunilor de solicitare :

3 ani de la data colectării datelor sau a primului contact care a avut loc cu prospectul

Program de fidelizare (sondaje de satisfacție, proceduri pentru  reclamatii și servicii post-vanzare) :

În perioada relației de afaceri

Monitorizarea relațiilor cu clienții (studii, sondaje, teste de produse):

În perioada relației de afaceri

 

Efectuarea sondajelor clientilor:

În perioada relației de afaceri

Organizarea de concursuri, loterii sau orice operațiune promoțională:

3 ani după încheierea relației de afaceri sau a ultimului contact

Păstrarea unei liste a persoanelor care se opun scopurilor de marketing direct:

3 ani de la înregistrarea pe listă

 

Constituirea și gestionarea dosarului de client și prospect :

3 ani de la data colectării datelor sau a primului contact care a avut loc cu prospectul

Gestionarea rău-platnicilor , a litigiilor prealabile și a litigiilor:

Pre-litigiu: până la soluționarea pe care amiabilă sau, în lipsa acesteia, până la prescrierea acțiunii în justiție.

Litigii: până la epuizarea căilor de atac               

Managementul cookie-urilor:

13 luni

La sfârșitul acestor perioade, datele dumneavoastra personale vor fi șterse din bazele de date active și, dacă este necesar, arhivate pentru o perioadă care nu depășeste termenele legale de prescripție sau obligațiile de arhivare aplicabile. După expirarea acestor termene, datele personale vor fi distruse.

5.Contactați responsabilul cu colectarea datelor cu caracter personal

Champs à renseigner
Texte

Pentru orice informatii suplimentare sau dificultati legate de prelucrarea datelor dumneavoastra, puteti contacta responsabilul nostru cu protectia datelor (DPO) la urmatoarele  adrese de email : 

  • info.romania@axereal.com
  • dpo@axereal.com